www.technologieenindustrie.com
Carrier

Carrier stuurt aan op verkleining van CO2 voetafdruk van klanten met meer dan één Gigaton

Carrier stelt ambitieuze, nieuwe duurzaamheidsdoelen voor 2030. Zij streeft naar CO2 neutraliteit in 2030 en plant een investering van meer dan 2 miljard dollar in gezonde, veilige en duurzame oplossingen voor gebouwen en koelketens.

Carrier stuurt aan op verkleining van CO2 voetafdruk van klanten met meer dan één Gigaton

Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) kondigt vandaag de eerste reeks Environmental, Social & Governance (ESG) doelen aan sinds het bedrijf in april onafhankelijk is geworden. Voortbouwend op de visie van het bedrijf om oplossingen te creëren die er toe doen voor mens en planeet, focust Carrier zich in al haar activiteiten op CO2 neutraliteit in 2030. Het bedrijf streeft er verder naar om de CO2 voetafdruk van zijn klanten met meer dan één gigaton te verkleinen, ondersteund door een geplande investering van meer dan $ 2 miljard over de komende 10 jaar voor de ontwikkeling van gezondere, veiligere en duurzamere gebouw- en koelketenoplossingen.

"Bij Carrier richten we onze toonaangevende innovatie op het tegengaan van klimaatverandering door een nieuw energie-efficiënt productenaanbod en een lagere uitstoot bij onze activiteiten", aldus Dave Gitlin, President & CEO van Carrier. "Onze doelstellingen voor 2030 zullen voor ons bedrijf een stimulans zijn om als positieve katalysator te fungeren voor maatschappelijke veranderingen in niet alleen onze vakgebieden, waaronder gezonde gebouwen en een gezonde koelketen, maar tevens in de samenlevingen waarin we wereldwijd actief zijn.”

De ESG doelstellingen voor 2030 omvatten een transformatie van Carrier’s activiteiten om CO2 neutraal te zijn met behoud van veiligheidscriteria op internationaal niveau, en de integratie van toonaangevende duurzame ontwerpprincipes vanaf de productie tot en met het einde van de levenscyclus.

Extra doelen zijn onder andere:
- Het realiseren van CO2- en waterneutrale werkzaamheden en het afvalvrij produceren op onze productielocaties.

- Het opzetten van een verantwoordelijk toeleveringsprogramma en het beoordelen van onze belangrijkste leveranciers aan de hand van programmacriteria.

- Het realiseren van gendergelijkheid in hogere leidinggevende functies naast een divers personeelsbestand dat een vertegenwoordiging is van de samenlevingen waarin de werknemers van Carrier wonen en werken.

- Het positief beïnvloeden van onze samenleving door een veilig en gezond binnenmilieu te realiseren, door honger en voedselverspilling terug te dringen en door onze tijd en ons talent vrijwillig in te zetten.

- Investeren in STEM opleidingenprogramma's die diversiteit en inclusie bevorderen, en duurzaamheid bevorderen door middel van onderwijs, partnerschappen en klimaatbestendigheidsprogramma's.

- Het handhaven van veiligheidscriteria op wereldniveau.

De volledige lijst van Carrier's 2030 ESG doelstellingen is beschikbaar op corporate.carrier.com. De nieuwe ESG strategie en doelstellingen van Carrier bouwen voort op de bedrijfsprestaties zoals beschreven in het 2020 ESG rapport, dat in juli 2020 is uitgebracht. Het rapport zet de ESG resultaten van Carrier in 2019 tegenover de doelstellingen voor 2020 en dient als basis voor veel van de ESG doelstellingen voor 2030.

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers