www.technologieenindustrie.com
INTERROLL

Interroll en Modumaq leveren maximale veelzijdigheid voor de materials handling van Arvato Supply Chain Solutions in Spanje

Sant'Antonino, Zwitserland/Barcelona, Spanje. Interroll en Modumaq, een partner van het Rolling On Interroll programma, werkten samen aan een uitbreidingsproject voor een optimaal orderclassificatiesysteem voor Arvato Supply Chain Solutions in de al maar complexere materials handling processen in Spanje.


Arvato had in eerste instantie behoefte aan een orderclassificatiesysteem voor business-to-business (B2B) transacties, dat onlangs is uitgebreid voor business-to-consumer (B2C) transacties. Het systeem, dat in Alcalá de Henares is geïnstalleerd, bestaat uit twee inductiezones: één voor de voorbereiding van de orders van de inpaktafels en een tweede voor de aanvoer van crossdocking dozen.

"De voorgestelde oplossing moest voldoende veelzijdig zijn om het systeem vanuit verschillende inpaktafels te kunnen voeden en tegelijkertijd de dozen rechtstreeks vanuit een crossdocking ingang te kunnen ontvangen", vertelt Alfonso Flores, General Manager van Modumaq.

Beide inducties kunnen gelijktijdig werken en convergeren naar een transportverzamelaar die alle dozen uitlijnt voor een correcte aflezing en gewichtscontrole. Bij de gewichtscontrole worden de gegevens die in real time zijn verkregen vergeleken met het theoretische gewicht dat door het warehouse management systeem (WMS) van de klant wordt aangegeven. Daarbij worden alle dozen die buiten een vooraf ingesteld gewichtsbereik vallen automatisch omgeleid naar een kwaliteitscontrolegebied waar de dozen accumuleren. Hier worden de dozen één voor één door de operator gecontroleerd en als de inhoud klopt opnieuw doorgestuurd naar de verzamelaar.

Maximale variëteit aan goederen kan worden getransporteerd

De als correct beoordeelde dozen gaan vervolgens naar een sorteerzone, waar ze opnieuw worden uitgelezen en automatisch worden verdeeld over de verschillende routes die leiden naar een sorteersysteem. Bij het ontwerp van de hellingen is er rekening mee gehouden dat het product zeer kwetsbaar is en dat de variatie in gewicht vrij groot is, zodat de dozen al vanaf 200 gram voor B2C-zendingen en tot 25 kilo voor B2B-zendingen kunnen worden ontvangen. Bovendien is er een hoogwaardige transportband toegevoegd voor de recirculatie en de levering van lege dozen voor B2C, zodat het personeel bij de inpaktafels altijd over een buffer aan dozen beschikt in de buurt van elke werkstation.

Het Modular Conveyor Platform (MCP) van Interroll is gekozen als het hoofdtransportsysteem, dat wordt gecompleteerd door hellingen die door Modumaq uitsluitend met Interroll materiaal zijn ontworpen en vervaardigd. Het besturingssysteem is van Siemens en het uitleessysteem van Datalogic en er is een communicatie-interface ontwikkeld tussen het Modumaq systeem en het magazijnmanagementsysteem van Arvato middels een protocol voor het real time uitwisselen van gegevens.

"Het veilig handlen van kwetsbare producten was topprioriteit, daarom heeft de ontwerpafdeling van Modumaq daar al rekening mee gehouden bij zowel de laadruimtes als de sorteeruitgangen", vertelt Alfonso Flores. "We hebben ons ontwerp gebaseerd op de modulaire MCP platforms van Interroll, omdat we op die manier nieuwe elementen op de lijn konden installeren zonder dat er grote aanpassingen hoefden te worden uitgevoerd en we het proces moesten stilleggen.”

Modulariteit vereenvoudigt de installatie van nieuwe systemen zonder onderbreking van de werkprocedures

Het grote voordeel van het MCP systeem is de modulariteit ervan: doordat het systeem jaren later dan de sorter is geïnstalleerd, konden de installatieteams van Modumaq in recordtijd de verpakkings- en verzendruimtes uitbreiden zonder de activiteiten van Arvato te beïnvloeden of te onderbreken.

"We werden geconfronteerd met toenemende complexiteit bij de voorbereiding, de classificatie en de dagelijkse orderdistributie voor een belangrijk internationaal cosmeticabedrijf. De door Modumaq uitgevoerde installatie voldoet perfect aan onze verwachtingen en dekt de behoeften van de klant, zoals de handling van een grote variatie aan producten, hoge prestaties en een grote flexibiliteit", aldus Laura Alaman, verantwoordelijk voor Project Management en General Services bij Arvato Supply Chain Solutions in Spanje.
 


Interroll en Modumaq leveren maximale veelzijdigheid voor de materials handling van Arvato Supply Chain Solutions in Spanje
Interroll en Modumaq leveren maximale veelzijdigheid voor de materials handling van Arvato Supply Chain Solutions in Spanje

Interroll en Modumaq leveren maximale veelzijdigheid voor de materials handling van Arvato Supply Chain Solutions in Spanje
Interroll en Modumaq leveren maximale veelzijdigheid voor de materials handling van Arvato Supply Chain Solutions in Spanje

Linksboven: Bandtransporteur voor trays - B2C.
Rechtsboven: Schakelkast, dynamische gewichtscontrole en kwaliteitscontrole.
Linksonder: Classificatiehellingen (glijgoten).
Rechtsonder: Classificatiehellingen (glijgoten).

 

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers