www.technologieenindustrie.com
Mazak News

Burg Metaal investeert in slim automatiseren

Als je in een regio werkt waar wei-nig jongeren voor metaalbewerking kiezen, moet je slim automatiseren. Automatisering gaat absoluut een grote rol spelen, verwacht Peter van Burg van Burg Metaal. Door te au-tomatiseren, kan de toeleverancier nu ook klanten met grotere series bedienen. “Voor 10.000 stuks hoef je niet naar China te gaan.”

Burg Metaal investeert in slim automatiseren

De wortels van Burg Metaal uit het Zeeuwse Waterlandkerkje liggen in de draaierij. Met één conventionele draaibank is Piet van Burg in 1988 in een schuur achter zijn woonhuis voor zichzelf begonnen. Behalve de toelevering van frees- en draaidelen, engineert en bouwt het familie-bedrijf inmiddels ook machines. Vanaf 2009 groeien de activiteiten in food equipment hard. Burg Metaal produceert voor de voedingsindus-trie klantspecifieke tray-ontnesters, transport- en afvulsystemen. Verder is een jaar geleden de in eigen huis ontwikkelde Pine-O-Matic gelan-ceerd, een machine die in de super-markt in minder dan een minuut een verse ananas snijdt en in een plastic bakje doet. “Hiermee kunnen supermarkteigenaren hun winst-marge op een ananas fors verho-gen”, zegt Peter van Burg, zoon van oprichter Piet. Het geheim van hun succes? “We staan voor degelijkheid en simplicity.”

Concurrerend met China
Van Burg heeft enkele jaren geleden de metaalbewerkingsactiviteiten van Burg Metaal overgenomen.

Hier worden frees- en draaidelen voor de machinebouwtak geprodu-ceerd. “Maar we werken ook veel voor andere klanten, zo’n 80% van de omzet.” Klanten komen vooral met de specialere producten naar Burg Metaal. “We zijn altijd sterk geweest in specials en verwerken alle soorten materialen, van messing tot titanium. Ooit hebben we zelfs gouden manchetknopen bewerkt.”


Burg Metaal investeert in slim automatiseren

Naast kleine series en orders tot 400 à 500 stuks, is er veel repeatwerk. Hij merkt dat klanten, nu de transport-kosten stijgen, vaker voor een toeleve-rancier dichtbij kiezen, dan voor een lagelonenland. Daarom wil hij graag uitbreiden naar de grotere series, enkele duizenden bijvoorbeeld. “Voor 10.000 stuks op jaarbasis hoef je niet naar China te gaan. Wij kunnen met die prijzen concurreren.” De voorwaarde is wel dat de productie geautomatiseerd wordt. Dat is een richting die Burg Metaal noodgedwongen toch al opgaat, omdat het op het platteland van Zeeuws-Vlaan-deren nog lastiger is om vakmensen te vinden dan in de rest van het land. “Dat is de reden waarom we alle ma-chines op zijn minst uitrusten met stafaanvoer en een robot interface.â€? Hij is ervan overtuigd dat automati-sering een grotere rol gaat spelen in de toekomst.


Burg Metaal investeert in slim automatiseren

Mazak automatisering

Burg Metaal heeft onlangs flink geïn-vesteerd: vrijwel tegelijkertijd is een Mazak Integrex j-200 met stafaan-voer gekocht én een Mazak VCN-530C met geïntegreerde robotbelading van Mazak. Dit verticaal bewerkings-centrum (de VCN-530C) illustreert de meerwaarde van robotbelading aan een standaard 3-assige machine. De Mazak VCN-530C vervangt de vroegere VTC-200. Van Burg: “Die gebruikten we om de laatste bewer-kingen aan producten te doen, zoals afvlakken of nog een kantje frezen. De stukken moeten dus vaak opge-spannen en uitgenomen worden. Dat kostte een operator eigenlijk de hele dag.”

Nu neemt de robotcel van Mazak die taak over, waardoor de operator aan een andere machine kan werken. Hij is enthousiast over de gekozen oplossing. “De machine is supersnel en stabiel. En de robot laat zich gemakkelijk programme-ren. In principe zetten we de robot al vanaf tien producten in. Maar als we vijf producten hebben met elk een bewerkingstijd van een kwartier, durf ik ze al in de robotcel te leggen.” Met het omkeerstation in de cel kan ook een extra bewerking manloos worden gedaan. De besturing van de Mazak-robotcel is geïntegreerd in de besturing van het bewerkings-centrum. Via een app in de Smooth-besturing programmeert de operator de stukken. Hoewel de Zeeuwse toele-verancier CAM-software gebruikt, is Van Burg voorstander van program-meren aan de machine. “Anders krijg je al snel knoppendrukkers. Smooth bevat bovendien handige functies, zoals 3D Assist, wat het programme-ren gemakkelijker maakt en speciale bewerkingsstrategieën. Eigenlijk bevat de Smooth-besturing functio-naliteiten van een CAM-programma.”

www.mazakeu.com

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers