www.technologieenindustrie.com
Teledyne FLIR

Producent van flessenwater implementeert groot formaat IR vensters

Een van de grootste producenten van flessenwater van Noord-Amerika – gefocust op het bieden van gezonde hydratatieopties aan zijn klanten en op de gezondheid van hun werknemers - had behoefte aan een oplossing om de levenscyclus van hun bedrijfsmiddelen te optimaliseren. Primair doel was het definiëren van kosteneffectieve, consistente onderhoudsprocessen voor hun faciliteiten en het implementeren van de bijbehorende technologieën, nodig om deze processen in de gehele VS en Canada te ondersteunen en te onderhouden.

Producent van flessenwater implementeert groot formaat IR vensters

Het bedrijf schakelde consultants in voor advies over plaatsing, afmetingen en type infraroodvensters die in de fabrieken in Ontario, Canada, moesten worden geïnstalleerd. Na een eerste onderzoek op locatie, adviseerden de consultants de IRW-xPC serie in verschillende maten om dit project te voltooien. De IRW-xPC serie is een NEMA 4 / IP65 IR gecertificeerd venster dat ideaal is voor inpandige toepassingen. De beschikbare maten zijn 6, 12 en 24 inch.

Analyse van het inspectieprogramma
Het bedrijf ontwikkelde een betrouwbaarheids- en onderhoudsstrategie die een 3- tot 5-jaren verbeterplan omvat. Deze strategie werd vervolgens gedeeld met alle werknemers. Het bedrijf omschreef hierin alle essentiële betrouwbaarheids- en onderhoudselementen, hun belangrijkste prestatie-indicatoren, waarom deze belangrijk zijn en het belang van een Reliability Centered Maintenance (RCM) en Reliability Based Maintenance (RBM) programma voor de algehele veiligheid van de fabriek.

Het bedrijf had het nodige onderzoek gedaan en had besloten dat de retrofit zou worden uitgevoerd met transparante polymeer infraroodvensters, een veiliger methode om inspecties te doen conform de normen. Het betrouwbaarheidsteam koos voor de grootformaat infrarood polymeervensters voor de busaansluitingen van de hoofdschakelapparatuur, voor hoofdschakelaaraansluitingen en voor gezekerde schakelaars. Via deze IR-vensters kunnen hotspots worden gelokaliseerd en kan de veiligheid van inspectiemedewerkers worden gegarandeerd.


Producent van flessenwater implementeert groot formaat IR vensters

De consultants kozen voor grootformaat IR-vensters in verschillende maten voor het project.

Het resultaat was dat inspecties van onder spanning staande apparatuur vaker konden worden uitgevoerd door te retrofitten met IR-vensters bij routine-inspecties. Bij inspecties met gesloten panelen, maar met IR-vensters, waren verhoogde niveaus van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), zoals voorgeschreven in NFPA 70E, niet langer vereist, waardoor zowel tijd als onderhoudskosten werden bespaard.

Thermische beeldvorming was voor het onderhouds- en betrouwbaarheidsteam niet nieuw, omdat ze al eerder bepaalde apparatuur hadden uitgerust met traditionele ronde calciumfluoride vensters. Het team stelde echter vast dat met een transparant kunststof IR-venster, dat in verschillende grote formaten beschikbaar is, zowel visuele als thermische inspectie mogelijk zou zijn met minder geïnstalleerde units.

De IR-vensters op basis van kunststof zijn ongevoelig voor omgevings- en mechanische spanningen, die vaak invloed hebben op IR-vensters die op elektrische distributieapparatuur zijn aangebracht. Door vensters op basis van kunststof te installeren, kon het bedrijf garanderen dat de temperatuurgegevens, verzameld via het IR-venster, gedurende de hele levensduur van de installatie nauwkeurig en betrouwbaar zouden zijn.

IR-ramen van industriële kwaliteit voldoen aan de verplichte impact- en belastingtest eisenvan UL, CSA. IEEE en IEC. Met de geïnstalleerde infraroodvensters was het niet nodig om panelen te verwijderen of extra persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Inspecties konden nu vaker worden uitgevoerd en op elektrische apparatuur die voorheen als ‘niet-inspecteerbaar’ werd beschouwd vanwege de risico’s met de hoge vlamboogenergieniveaus.


Producent van flessenwater implementeert groot formaat IR vensters

Het installatieproces verliep soepel en omvatte:

- Voorbereiding voor het identificeren van de apparatuur en toestemming krijgen voor het afsluiten  
- Het in spanningsloze toestand brengen van de apparatuur met twee elektriciens om er zeker van te zijn dat de apparatuur veilig geïsoleerd, vergrendeld en afgemeld was.
- Eenmaal spanningsloos, werden alle afdekkingen op de betreffende apparatuur door twee elektriciens verwijderd.
- De IR-vensters werden op de juiste plaats geïnstalleerd met bijgeleverde boor- en snijmallen, waarna de afdekkingen werden teruggeplaatst.
- De elektriciens kleedden zich in de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen, waarna de apparatuur weer werd opgestart.
- Samen met de bedrijfsleiding werd door de elektriciens bevestigd dat de apparatuur op normale belastingniveaus werkte en werd voldoende tijd gereserveerd om de apparatuur thermisch stabiel te laten worden.
- De thermografische elektricien voerde vervolgens de infraroodinspectie van de apparatuur uit om gegevens over de basistemperatuur vast te leggen.
- De inspectie werd door het personeel voltooid door notities te maken van eventueel geconstateerde problemen.


Producent van flessenwater implementeert groot formaat IR vensters

Producent van flessenwater implementeert groot formaat IR vensters

Inkomende lijnaansluiting en hoofdschakelkasten werden eveneens uitgerust met van 24-inch ramen.

Resultaten
De producent van flessenwater constateerde door het toepassen van transparante polymeer infraroodvensters een enorme besparing in tijd en geld bij hun conditiebewakingsprogramma. Door het gebruik van kunststof IR-vensters kunnen inspecties eenvoudiger en frequenter worden uitgevoerd, waardoor potentiële problemen kunnen worden getraceerd en verholpen lang voordat ze leiden tot onverwachte uitval. Dit zal voor de bottelarijen uiteindelijk resulteren in een langere MTBF (Mean Time Between Failure) bij hun kritische elektrische infrastructuur.

De meeste grote bedrijven met grote energiedistributiesystemen ervaren dat hun verzekeraars eisen dat hun elektrische systemen jaarlijkse IR worden geïnspecteerd. Dit is een direct gevolg van een bepaling in de NFPA 70B, maar door het retrofitten van IR-vensters kunnen de bedrijven deze inspecties in een fractie van de tijd en op een veel veiligere manier uitvoeren.

Op basis van de resultaten op de eerste locaties is de producent van flessenwater nu overgegaan tot de invoering van de IR-vensteroplossingen op 29 van hun locaties in Noord-Amerika.

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers