www.technologieenindustrie.com
NORD Drivesystems

Hoogste rendement door middel van applicatiespecifieke aandrijfconfiguratie: optimaliseren van aandrijfoplossingen, aftappen van vermogensreserves

Ondanks de invoering van de energie-efficiency klassen IE2, IE3 enz. en de informatie die daarna beschikbaar is gekomen, is het vinden van de meest hulpbronefficiënte aandrijfoplossing niet eenvoudig. Een eenvoudige op een catalogus gebaseerde keuze gaat vaak voorbij aan mogelijke besparingen en daarom dienen motoren zorgvuldig te worden geselecteerd op basis van het werkelijke lastprofiel van de applicatie. Om inefficiënte aandrijfspecificaties te voorkomen, focust NORD Drivesystems zich op vermogensreserves afkomstig uit verschillende bronnen. Ten eerste is het vermogen dat een motor kan genereren overeenkomstig zijn temperatuurklasse, hoger dan het nominaal vermogen, zoals vermeld in de catalogus en op de motortypeplaatje. Ten tweede hebben de prestatieklassen een glijdende schaal, zo is er bijvoorbeeld voor een 3,7 kW output, een 4 kW motor nodig. Veel klanten zullen op basis daarvan een grotere motor selecteren. Deze "groter is beter" aanpak is alles behalve efficiënt.

Hoogste rendement door middel van applicatiespecifieke aandrijfconfiguratie: optimaliseren van aandrijfoplossingen, aftappen van vermogensreserves
Meer vermogensreserves worden toegevoegd in de configuratiefase van de aandrijving. Veel werktuigbouwkundige ingenieurs anticiperen op de ‘worst case’, zonder ermee rekening te houden dat alleen een normale werking van de motor (ongeveer 100%) een hoog rendement en een optimale besparing garandeert. Uitgebreide motorspecificaties betreffen onder meer overbelastingtoleranties, met andere woorden de hoge en de piekprestaties die motoren permanent of tijdelijk kunnen leveren. Machinebouwers kennen de typische lastprofielen, maar overleg met de eindgebruiker kan raadzaam zijn, immers, zij zijn degenen die in de eerste plaats profiteren van lagere operationele kosten en zij kunnen vaak helpen bij het vaststellen van de eisen. Bijkomende potentiële vermogensreserves zijn het gevolg van verschillende bedrijfsmodi.

Terwijl de catalogusspecificaties van de nominale belasting betrekking hebben op continu bedrijf onder constante belasting (bedrijfsmodus S1), vragen veel concrete toepassingen slechts periodiek bedrijf. Gedurende korte tijd en intermitterend bedrijf zijn langere overbelastingperiodes mogelijk, op voorwaarde dat de motoren in de tussenliggende tijd voldoende kunnen afkoelen. NORD aandrijfexperts leveren applicatiespecifieke ondersteuning waarbij rekening wordt gehouden met deze en aanverwante aspecten voor op maat gebouwde aandrijfconfiguraties. Voor een snel overzicht en in aanvulling op face-to-face overleg, levert NORD nuttige en leerzame informatie over efficiënte aandrijfoplossingen op www.nord.com, het materiaal bevat een beslisboom voor motoren in overeenstemming met de eisen voor energie-efficiëntie, een interactieve energiebesparingscalculator, en een motorencatalogus met informatie over de verschillende internationale regelgeving op het gebied van efficiënte aandrijfoplossingen.

Figuur: Voor energiebesparende motoren werkt NORD met innovatieve materiaalconcepten en technologieën - echter, een optimaal rendement vereist tevens zorgvuldige configuratie.

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers