www.technologieenindustrie.com
EPLAN

Meer highlights in het Eplan Platform 2.0

Een half jaar is verstreken sinds Eplan Platform 2.0 op de markt werd gelanceerd, maar nog steeds is een aantal van de meer dan 1000 uitbreidingen onbekend. Reden genoeg om deze belangrijke release nader te onderzoeken op verrassende nieuwe perspectieven en te worden geïnformeerd over de overtuigende en opwindende logische uitbreidingen voor schemageneratie, revisiecontrole en taalbeheer in de praktijk.

Meer highlights in het Eplan Platform 2.0
De Machinerichtlijn en de hoge kwaliteitseisen zijn deels reden voor een toenemende focus op de naleving van normen en voorschriften bij het maken van schema's. Het consistente antwoord van Eplan Platform: standaardisatie en herhaald gebruik. Vereiste identifiers en extra informatie over onderdelen kunnen nu uniek worden opgeslagen worden in onderdelenbeheer. De finishing touch voor PE- en N-terminals: de gevraagde extra functieaanwijzing kan nu direct worden opgeslagen op het onderdeel. Wanneer de ontwerper een onderdeel toepast, wordt de aanduiding automatisch overgedragen naar het schema, zodat alles dat op de terminal wordt weergegeven in overeenstemming is met de normen - op alle schemapagina's en zonder extra inspanning. De automatische Eplan functies voor het nummeren van onderdelen voorkomen duplicatie van apparaat-tags, verbeteren daardoor de documentatiekwaliteit en versnellen het ontwerpproces.

Meer ingebouwde logica

Meer complexe apparaten vereisen een duidelijker weergave van de bedrading in het schema. Op dat punt komt de potentiële transferfunctie van het Eplan Platform in beeld, die nu verder gaat dan alleen de in de zwarte doos aangebrachte aansluitingen. Door het toekennen van kleuren aan de aansluitingen op basis van de inwendige verbindingen, is het veel gemakkelijker om het signaal te traceren. Beginnend vanaf het ontwerp en de productie tot aan de inbedrijfstelling en het onderhoud. Extra logica is ook ingebouwd in de onderdeeleigenschappen, die nu gedetailleerde specificaties voor weergave en conversie kunnen bevatten en zelfs complete technische SI-eenheden. Hetzelfde geldt voor rapporten en berekeningen waarvan de weergegeven waarden zijn gestandaardiseerd. Eplan zorgt ervoor dat alle waarden in de berekening dezelfde eenheden hebben - ongeacht hoe ze werden ingevoerd in het schema. Exacte resultaten zijn het resultaat.

Perfect wijzigingenbeheer

Wie kent de situatie niet? Net voordat het project klaar is, zijn tal van wijzigingen doorgevoerd die traceerbaar moeten zijn. De krachtige revisiecontrole in Eplan Platform 2,0 komt hier tot zijn recht door aanzienlijke versnelling van het wijzigingenbeheer. Verschillende soorten wijzigingen zijn duidelijk gemarkeerd met kleuren en symbolen. Alle projectleden kunnen in een oogopslag zien of er projectinformatie is toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Een overzichtstabel van alle veranderingen zorgt ervoor dat alle processen soepel verlopen - in de engineering en vooral in de productie, inbedrijfstelling en het onderhoud. Het directe resultaat: snellere start-up fasen en minder machinestilstand.

Eplan Central Parts Management
Een kosteneffectief alternatief: diegenen die centraal onderdelengegevens opslaan en updaten, apart van de engineering, kunnen Eplan's onderdelenbeheer nu gebruiken als een aparte module. CPM, kort voor "Central Parts Management", is een stand-alone versie, die een eenvoudig alternatief is voor kantoorafdelingen. Gegevens en onderdeelinformatie die hier worden gecreëerd en ingevoerd zijn beschikbaar voor alle gebruikers van Eplan. Dit zorgt voor eenvoudig, kosteneffectief gegevensonderhoud met volledige onderdelenbeheerfunctionaliteit.

Taalbeheer

Dat Eplan Unicode-compatibel is en ontworpen is voor 16 verschillende talen, is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is de instelling waarmee de gebruiker in een project kan switchen tussen de bron- en de weergavetaal. De brontaal is de taal waarin de tekst is ingevoerd, meestal de moedertaal. De weergavetaal is de taal waarin de tekst wordt weergegeven in het schema - dit kan zijn in vele talen, op hetzelfde moment. Het invoeren van tekst en het werken met vertalingen is nu nog helderder en het is veel gemakkelijker om in het ontwerp te werken met vreemde talen. Een doorslaggevend voordeel voor wereldwijd opererende bedrijven - zowel in tijd als in kwaliteit.

Revisionmanagement EN.jpeg: De krachtige revisiecontrole in Eplan Platform 2.0 zorgt ervoor dat verschillende soorten wijzigingen duidelijk zijn gemarkeerd met kleuren en symbolen.

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers