www.technologieenindustrie.com
ARC INFORMATIQUE

SECHE ENVIRONNEMENT Group kiest PcVue

De SECHE Groep en haar dochteronderneming TREDI hebben gekozen voor ARC Informatique's PcVue als toekomstige standaard voor hun fabrieken, inclusief de verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk en industrieel afval en de biogascentrales. Sinds de introductie in 2005, wordt PcVue nu toegepast in 16 fabrieken en werkplaatsen, waar meer dan 500.000 variabelen worden verwerkt, toegepast en vastgelegd door PcVue.

SECHE ENVIRONNEMENT Group kiest PcVue
SECHE Environnement is een van de grootste spelers in Frankrijk en topspecialist op het gebied van de verwerking en opslag van alle soorten afval (met uitzondering van radioactief afval), ongeacht afkomstig van het bedrijfsleven of van lokale overheden. De Group heeft meer dan 20 procesinstallaties in Frankrijk. Van oorsprong actief op het gebied van inzamelen, staat het bedrijf in het hart van de technisch meest veeleisende industrie. TREDI is een dochteronderneming die gespecialiseerd is in gevaarlijk industrieel afval. De variëteit van de verwerkte materialen is enorm en omvat alle soort afval die niet kan worden behandeld als huishoudelijk afval.

Een team van control engineers werkt al sinds 2003 aan de ontwikkeling van een bibliotheek van generieke objecten, specifiek voor elk van de activiteiten van de groep, en aan de ontwikkeling van passende ergonomie en besturingselementen. De Group heeft besloten toezicht te houden op de ontwikkeling van het gekozen besturingssysteem teneinde er zoveel mogelijk zeker van te zijn dat het kan worden gestandaardiseerd en efficiënt, snel en consistent kan worden geïmplementeerd in de andere fabrieken. Op die manier kunnen de besturingsapplicaties makkelijk worden gegroepeerd op één fysieke locatie: voor sommige taken, zijn logging en rapportage al gecentraliseerd.

De PcVue oplossing werd voor het eerst geïnstalleerd op locatie in Salaise sur Sanne (Frankrijk, Isère) in 2005. Dit is het grootste warmteopwekkings- en energieterugwincentrum van de SECHE Group: het verwerkt rond de 250.000 ton per jaar aan gevaarlijk afval, niet-gevaarlijk industrieel afval, huishoudelijk afval en infectieus ziekenhuisafval. Bij deze eerste toepassing werd de waterbehandelingsunit ingezet. Prioriteit was om standaards voor objecten te definiëren en er werd een speciale bibliotheek ontwikkeld voor PcVue en de logic controllers. De beslissing werd genomen om OFS-gebaseerde communicatie toe te passen.

"We hebben toen gekeken naar wat er op de markt beschikbaar was, en het echte voordeel bij PcVue is dat het een complete oplossing is, zonder de noodzaak om voortdurend nieuwe modules bij te kopen. Aangezien we al bezig waren met een lange-termijn-plan voor het product, was dit een bepalende factor”, aldus Mr. Therrien, SECHE Group’s Industrial IT Manager. “PcVue is vervolgens geleidelijk geïntroduceerd op de units 1, 2 en 3 op de Salaise locatie. We zijn begonnen met een complete facelift van Salaise Unit 1, met zijn twee rotatieovens: Hier heeft PcVue de supervisie over alle procesfuncties en algemene taken, wat betekent dat ongeveer 30.000 variabelen worden gemonitored.

Met de gedeeltelijke vernieuwing van Salaise volgde de installatie van een nieuw afvalinjectiesysteem, waardoor het systeem kon werken in een afgesloten stand; deze opknapbeurt volgde op de ondertekening van het afvalverwerkingscontract dat het resultaat was van het illegaal storten van de lading van de Probo Koala in Ivoorkust. En tenslotte Salaise 3, waar de vervanging van het besturingssysteem momenteel loopt. Rockwell PLC’s zullen worden vervangen door Telemecanique PLC's onder Unity en PcVue (twee input/output-servers en vijf client stations).

Mr. Therrien voegt hier aan toe: "Afgezien van de andere voordelen van PcVue in vergelijking met andere oplossingen op de markt, zijn we bijzonder blij met de object-georiënteerde database organisatie. Als objecten worden gecreëerd, kunnen ze heel snel de items vinden, de te besturen PLC's. In het verleden moest je om een variabele te managen, deze benoemen en toewijzingstabellen opzetten; nu hoeven we niet eens te werken met adressen of variabelen in de PLC. Uitwisselingstabellen worden automatisch aangemaakt via OPC. Grafische functies zijn daarbij van grote waarde en eenvoudig te implementeren. Het is heel gemakkelijk om te schakelen tussen »runtime» en de ontwikkelingsmodus. We kunnen dan wijzigen of functies toevoegen aan een werkende installatie. Tot slot wil ik nog zeggen dat we een hoog niveau van dienstverlening van PcVue teams en de hotline hebben ervaren."
PcVue wordt ook veel gebruikt door de SECHE Group voor het monitoren van energiecentrales die stroom opwekken uit het biogas afkomstig van de opslagcentra van huishoudelijk afval. Hun afvoer- en pompnetwerken verzamelen het biogas dat wordt gegenereerd door de afbraak van het afval, dat grotendeels bestaat uit methaan. Het biogas wordt vervolgens geïnjecteerd in turbines om elektrische energie te produceren.

PcVue is geïnstalleerd in het DRIMM opslagcentrum in de buurt van Toulouse (Frankrijk, Haute-Garonne), en meer recentelijk de Changé plant net buiten Laval (Frankrijk, Mayenne): een ketel ontvangt de verbrandingsgassen uit de turbine voor de productie van stoom. In Changé wordt deze stoom gebruikt voor het drogen van voedergewassen uit landbouwbedrijven. PcVue is ook geïnstalleerd op de SVO locatie in Vienne, en de Opale locatie in Nord Pas de Calais (Frankrijk).

Bijschriften:
-SECHE_1.jpeg : Salaise plant
-SECHE_2.jpeg : Salaise control center met PcVue blokdiagrammen.
-SECHE_3.jpeg : Salaise control center met PcVue blokdiagrammen.
-SECHE_4.jpeg : PcVue blokdiagram voor de regeling van de biogas energiecentrale.

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers