www.technologieenindustrie.com
Schneider Electric News

Voor groene energie is het tijd om F-gassen snel achter ons te laten

Het F-gasbeleidsvoorstel van de EU-Commissie zou onze elektriciteit groener maken door het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen zoals SF6 te verminderen. In deze blog beantwoorden we de meest gestelde vragen over het nieuwe beleid.

Voor groene energie is het tijd om F-gassen snel achter ons te laten

De EU-Commissie heeft een nieuw beleidsvoorstel rond gefluoreerde broeikasgassen zoals SF6 gas aangekondigd. Wat staat erin?
Een nieuw pakket uit Brussel omvat een voorstel om de elektriciteitsindustrie af te laten stappen van het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen zoals zwavelhexafluoride (SF6). Dit nieuwe pakket erkent dat als we willen dat onze elektriciteit echt groen wordt, het verwijderen van F-gassen een fundamentele stap is die snel moet worden gezet.

Wat is het probleem met F-gassen, en SF6 gas in het bijzonder?
F-gassen zijn door de mens geproduceerde broeikasgassen die een grote CO2-voetafdruk hebben, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Ze worden gebruikt in een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder koel- en klimaatregelingsapparatuur, medische toepassingen en elektrische apparatuur.

SF6 is het krachtigste F-gas, in feite het krachtigste broeikasgas van allemaal, en heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) dat 23.500 keer hoger is dan dat van CO2. Het wordt al tientallen jaren gebruikt in middenspanning schakelinstallaties, een veelgebruikt elektrisch apparaat dat bovendien een lange levensduur heeft, tot 30 jaar. SF6 is het gas bij uitstek voor schakelapparatuur omdat het niet giftig en stabiel is en een betrouwbare, hoogwaardige en zuinige oplossing biedt voor elektrische isolatie en stroomonderbreking.

De grote nadelen van SF6 gas voor het milieu kunnen echter niet langer worden genegeerd, en dat is wat de EU nu erkent.

Maar zijn F-gassen zoals SF6 gas niet al gereguleerd in Europa?
Ja, tot op zekere hoogte, maar niet voor elke toepassing. Bepaalde bestaande voorschriften in Europa en andere delen van de wereld hebben reeds betrekking op de bewaking, rapportage en terugwinning van F-gassen. De EU heeft twee wetgevingsbesluiten aangenomen om het gebruik van F-gassen te beperken: de F-gasverordening, een voor de hele EU geldende geleidelijke vermindering van het gebruik van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) om de uitstoot van F-gassen te verminderen en de opwarming van de aarde tegen te gaan, en de specifieke MAC-richtlijn voor personenauto's.

Met name SF6 gas is in de EU al verboden dankzij de F-gasverordening, behalve in de industrieën waar weinig geschikte alternatieven voorhanden waren, met name de elektriciteitsindustrie.

Wat is er veranderd waardoor het nu mogelijk is om SF6 gas niet langer te gebruiken in elektrische apparatuur?
Omdat het nu kan. Er is niet langer een technologische belemmering om SF6 uit te bannen in middenspanning schakelinstallaties . Het is ook niet nodig om andere gefluoreerde gassen te gebruiken ter vervanging van SF6, omdat die onbekende risico's met zich meebrengen of in de toekomst aan andere wetgeving kunnen worden onderworpen.

Ik ben er trots op dat we bij Schneider Electric verder zijn gegaan dan F-gassen. We hebben verder geïnnoveerd dan SF6 gas met vervangende technologie die al beschikbaar is en zich heeft bewezen. In plaats van SF6 gas of een alternatief F-gas te gebruiken, gebruiken we zuivere lucht en vacuümtechnologie voor het isoleren en breken. SF6-vrij middenspannings schakelmateriaal is een superieure keuze, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de operationele veiligheid. Dit heeft altijd onze eerste prioriteit, waarbij we geen compromissen sluiten. Daarnaast zien we grote verbeteringen in het onderhoudsgemak, de verwerking aan het einde van de levensduur, de functionaliteit en de prestaties, om nog maar te zwijgen over de naleving van het toekomstige beleid.

Schneider Electric is een decennium lang bezig geweest met het testen en perfectioneren van deze nieuwe SF6-vrije apparatuur voordat het ruim twee jaar geleden werd ingezet voor klanten zoals E.ON, EEC Engie en Green Alp.

Wat zijn de gevolgen van het EU-beleid voor degenen die middenspanning schakelinstallaties gebruiken?

Zoals ik het zie, levert het beleidsvoorstel van de EU grote voordelen op voor de belanghebbenden met een minimum aan ongemak. Dat komt omdat SF6-vrije middenspanning schakelinstallaties zoals de onze, die zuivere lucht in plaats van SF6 gas gebruiken, dezelfde positieve kenmerken van traditionele schakelaars hebben, zoals hoge prestaties en een compacte fysieke voetafdruk. Ook belangrijk voor gebruikers zijn de lagere kosten dankzij een veel langere levensduur van de apparatuur.

Laten we eens kijken naar enkele specifieke sectoren die zullen worden beïnvloed:

  • Gebouwen: Voor zowel commerciële als industriële gebouwengelden strenge duurzaamheidsnormen. Het gebruik van SF6-vrije middenspanning schakelinstallaties is een kans om aan deze doelstellingen te voldoen en om te werken aan onderscheidingen zoals het behalen van LEED-certificering. Bovendien stappen gebouwen al over van LV naar middenspanning om het snel opladen van elektrische voertuigen te ondersteunen, zodat ze vanaf het begin SF6-vrij kunnen worden.
  • eMobility: Door voor een elektrisch voertuig te kiezen, maken bestuurders een groene transportkeuze. SF6-vrije middenspanning schakelinstallaties ondersteunt een nog milieuvriendelijker EV-oplaadervaring bij het oplaadpunt. Het gebruik van groene schakelapparatuur maakt EV-laadstations klaar voor de toekomst met het oog op mogelijke veranderingen in duurzaamheidsnormen.
  • Elektriciteits netwerken: We maken niet alleen de opwekking, maar de volledige waardeketen van elektriciteit koolstofvrij door over te stappen op een netwerk dat ook koolstofvrij is. Wanneer je Distributed Energy Resources (DER's) integreert, is het niet meer dan logisch om ook groene schakelapparatuur te gebruiken, vooral met de technologie die speciaal ontworpen is voor de elektriciteitsnetten van de toekomst, die veel meer hernieuwbare energiebronnen en frequentere schakelhandelingen bevatten.
  • Datacenters: Datacenters zijn een van de meest energie-intensieve gebouwen. Nieuwe technologische innovaties, zoals SF6-vrije schakelapparatuur, kunnen datacenters helpen hun broeikasgasvoetafdruk te verkleinen.

www.se.com

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers