www.technologieenindustrie.com
NSK

Houtfabriek verkort stilstand met lineaire geleidingen van NSK

Dankzij de toepassing van NSK's lineaire geleidingen met K1 smeerunits slaagde een houtfabrikant erin de stilstand van transportbanden met een factor van meer dan 12 te verkorten, wat resulteerde in een jaarlijkse kostenbesparing van meer dan €77.000.

De Britse houtproducent levert houten balken aan de bouwindustrie. In één van de productiestations worden de balken door een transportsysteem naar een verwerkingsmachine getransporteerd. Hierbij beweegt het systeem voor- en achteruit waarbij snelle veranderingen van richting optreden. Deze snelle bewegingen leidden ertoe dat het bedrijf de lineaire geleidingen van de transportband gemiddeld om de twee weken moest vervangen, een duidelijk onaanvaardbare situatie.

Het managementteam van het bedrijf vroeg NSK om advies over de mogelijkheden om de levensduur van de lineaire geleidingen te verlengen. Uit onderzoek van de defecte units door NSK experts bleek dat deze niet bestand waren tegen de hoge belastingen die optreden bij elke richtingsverandering. Bovendien liepen de lineaire geleidingen soms volledig vast door het binnendringen van houtdeeltjes.

NSK adviseerde het gebruik van NSK’s lineaire geleidingen met volledig geïntegreerde K1 smeerunits. Deze K1 units geven geleidelijk en over een zeer lange periode smeerolie (dat is ingebed in de poriën van een polyolefine hars) af op het loopvlak.

Sinds de upgrade draait het systeem al zes maanden zonder één enkele storing. De levensduur van de lineaire geleidingen is daarbij met een factor van meer dan 12 toegenomen, terwijl de gerelateerde kosten voor materiaal en stilstand navenant zijn verminderd. In totaal leverde de kosten/batenanalyse van NSK een jaarlijkse besparing op van circa €77.800.

De K1-smeerunit is leverbaar voor elke lineaire geleiding in het programma van NSK. Zoals uit dit voorbeeld blijkt, zijn de met de K1 smeerunit uitgeruste lineaire geleidingen onderhoudsvrij gedurende een zeer lange levensduur, zelfs (en vooral) onder ongunstige bedrijfsomstandigheden.

Met de aanpassing van het transportsysteem verzorgde NSK tevens een uitgebreide training over lineaire geleidingen voor het onderhoudspersoneel van het bedrijf. Tijdens de training kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: verschillen in materialen, productkeuze op basis van belastbaarheid en de verschillende typen lineaire geleidingen met hun opties. Ook de werking van de K1 smeerunit werd uitgelegd.

1) De lineaire geleidingen in een transportinstallatie van een houtfabriek moesten gemiddeld om de twee weken worden vervangen. Photo: Sergei Pronin | Dreamstime.com


Houtfabriek verkort stilstand met lineaire geleidingen van NSK

2) Lineaire geleidingen met K1 smeerunits hebben een lange levensduur, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden, zoals in de houtverwerkende industrie.


Houtfabriek verkort stilstand met lineaire geleidingen van NSK

 

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers