www.technologieenindustrie.com
Infrabel News

€357 miljoen aan bijkomende investeringen in het spoornet tussen 2022 en 2024

De Belgische en Europese relancemiddelen dragen bij tot de verdere ontwikkeling van het goederenspoorvervoer en ondersteunen onze economie.

€357 miljoen aan bijkomende investeringen in het spoornet tussen 2022 en 2024

Naast de reeds geplande klassieke investeringsdotatie voor de komende 3 jaar (2022-2024), heeft de federale regering 2 bijkomende enveloppes vrijgemaakt die deel uitmaken van de Belgische en Europese herstelplannen (RRF), samen goed voor een bedrag van 357 miljoen euro aan bijkomende ondersteuning ten gunste van de klanten van Infrabel. Deze financiële middelen worden hoofdzakelijk aangewend voor de noodzakelijke modernisering van het spoornet. Ze dienen in de eerste plaats om het goederenspoorvervoer te ondersteunen. Het Belgische spoornet heeft veel gemengde lijnen. Daarom zijn de investeringen in het goederenvervoer meteen ook gunstig voor de reizigers. En dit in heel het land omdat het treinverkeer door meerdere gewesten rijdt.

Een belangrijke stap richting modal shift
In de periode 2022-2024 zal Infrabel €2,497 miljard uit de klassieke dotatie investeren in de veiligheid, stiptheid en capaciteit van het spoornet. Boven op dit bedrag, dat door de beheersorganen van de onderneming werd goedgekeurd, worden voor de periode 2022-2024 twee bijkomende enveloppes vrijgemaakt ten gunste van de klanten van Infrabel: één van €135 miljoen via de Europese RRF-middelen en één van €222 miljoen via het Belgische herstelplan (voor 2022-2024). De Europese middelen worden voornamelijk gebruikt voor de noodzakelijke verdere modernisering van het spoornet. In het Belgische herstelplan dient €180 van de €222 miljoen ter ondersteuning van het goederenspoorvervoer en gaat het resterende saldo naar de werken aan de As 3 (lijn Brussel-Luxemburg).

De goedkeuring, door de beheersorganen van de onderneming, van het investeringsbudget 2022-2024 van Infrabel is een belangrijke stap om het spoor aantrekkelijker te maken en de modal shift te bevorderen. Deze bijkomende investeringen liggen volledig in de lijn van de “Roadmap 2030”. Het plan van de sector van goederenspooroperatoren om de ambitie van de federale regering waar te maken. Tegen 2030 het volume van goederen dat per spoor wordt vervoerd verdubbelen. Dit zou tegen 2030 liefst 42.000 vrachtwagens van de weg halen. Bovendien zorgt het er ook voor dat jaarlijks 1,5 miljoen ton minder C02 zal worden uitgestoten. Om op koers te blijven, onderhandelt Infrabel momenteel over een ambitieus investeringsplan tot 2032. Dit moet het bedrijf in staat moet stellen om krachtdadig verdere stappen te zetten naar een modal shift in België.

Deze investeringen zullen ook onze economie ondersteunen. De ondernemingen die aangesloten zijn op het spoor zullen hiervan kunnen profiteren. Net zoals de bouwsector en de fabrikanten van spoorwegmaterieel, die in België goed zijn voor duizenden banen. Uit een recente studie door Deloitte blijkt dat 1€ aan investeringen in het spoor de binnenlandse economie bijna 3€ oplevert.

€131,4 miljoen voor het goederenspoorvervoer en de havens in Vlaanderen
Het grootste deel van de extra middelen gaat naar de investeringen in havens. In de haven van Antwerpen wordt de inbreng van €47,45 miljoen gebruikt om onder meer het rangeerstation Antwerpen-Noord te vernieuwen en ook te investeren in andere havenfaciliteiten. Ongeveer €22,6 miljoen gaat naar vernieuwingswerken aan de wissels en spoorbundels in Gent-Zeehaven en naar spoorvernieuwingswerken in de haven van Zeebrugge (€2 miljoen). Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de veiligheidsuitrusting van de Kennedyspoortunnel op de lijn Antwerpen-Gent. Goed voor €15,3 miljoen. Deze investeringen zullen vele industriële bedrijven in het hele land vooruithelpen.

Voorts gaat er €1,82 miljoen naar de terminal van Genk-Goederen, een investering die meerdere ondernemingen ten goede zullen komen in de industriezone van Genk-Zuid. Bedrijven zoals Aperam, Arcelor-Mittal en Staal Magazijn Limburg … De werken om de gemengde reizigers-/goederenlijnen tussen Gent en Brugge viersporig te maken, krijgen een extra injectie van €23,9 miljoen, om de bijkomende sporen in 2026 in plaats van in 2028 in dienst te kunnen stellen. Daarnaast wordt er nog zo’n €20,34 miljoen geïnvesteerd om de tijdelijke snelheidsbeperkingen weg te nemen op de belangrijkste goederenassen in Vlaanderen.

€45,6 miljoen voor het goederenvervoer per spoor in Wallonië
In het zuiden van het land gaat €18,42 miljoen van het Belgische relanceplan naar de vernieuwing of aanleg van aansluitingen die nodig zijn voor de zware industrie en de logistiek, wat honderden extra jobs zal scheppen of veiligstellen. Dit is, onder meer, het geval in Philippeville waar de steengroeve “Les Petons” (Solvay) over een spooraansluiting beschikt, evenals in Obourg en Antoing (aansluitingen met Holcim), in Yves-Gomezée en Aisemont (aansluitingen met Carmeuse) of nog in de Trilogiport van Luik of de terminal van Bierset-Voroux (Liège Airport).

Ongeveer €6,5 miljoen dient om de doorstroming van het treinverkeer te verbeteren op de as Athus-Maas die de Belgische havens via Namen en Bertrix verbindt met de Luxemburgse grens. Ten slotte wordt ook €20,65 miljoen geïnvesteerd om in zo weinig mogelijk zones van het spoornet snelheidsbeperkingen te moeten opleggen omwille van de verouderende spoorinfrastructuur.


€357 miljoen aan bijkomende investeringen in het spoornet tussen 2022 en 2024

Een voorzichtig exploitatiebudget voor 2022
De raad van bestuur en de federale regering hebben bovendien ook het exploitatiebudget voor 2022 goedgekeurd. Infrabel zal, geheel volgens de wens van de federale regering om meer te investeren en tegelijk de werkingskosten te verminderen, in 2022 tijdelijk 67 miljoen euro minder uitgeven van zijn exploitatiebudget, maar blijft daarbij wel de dienstverlening aan onze klanten in grote mate behouden.

In afwachting dat er een performantiecontract wordt gesloten tussen de Staat en Infrabel voor de periode 2023-2032, blijft 2022 in dit opzicht een overgangsjaar. Dit contract, waarvan de onderhandelingen momenteel lopen, legt het prestatieniveau van de infrastructuurbeheerder vast, evenals het dotatieniveau dat de Staat hem ter beschikking stelt om dat prestatieniveau te behalen. Infrabel onderneemt ook de nodige acties om zijn operationele efficiëntie te verhogen en de tering naar de nering te zetten om zo te beantwoorden aan de verwachtingen van zowel zijn klanten als zijn aandeelhouder.

Benoit Gilson, Gedelegeerd bestuurder Infrabel : "In een moeilijke financiële context wil ik de federale regering bedanken voor de inspanningen om de spoorwegsector, de mobiliteit en de economie te ondersteunen. Naast de vrijgemaakte middelen geeft de regering ook een zeer duidelijk signaal aan de industrie, de havens en de economische wereld in het algemeen, ten gunste van de modal shift voor het goederenverkeer, waardoor de aantrekkelijkheid van ons land op het economische wereldtoneel wordt versterkt".

Georges Gilkinet, Vicepremier en Minister van Mobiliteit: “De ambitie van de regering is duidelijk: we willen dat een verdubbeling van het aantal verplaatsingen per trein en het vervoerde volume van goederenvervoer. Ik heb geknokt voor bijkomende middelen voor het spoor en nu maakt de regering dan ook 250 miljoen, de een vierde van de middelen van het Transitieplan,vrij om het spoor een boost te geven en van de trein de ruggengraat van de mobiliteit te maken. Infrabel kan daardoor de komende drie jaar alle nodige werken uitvoeren. Bovendien zorgen we voor meer verkeersveiligheid door vrachtwagens van de weg te halen en investeren we in lokale jobs. En dit is natuurlijk ook een noodzakelijke klimaatinvestering!”

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Herstel en Strategische Investeringen: "Ik ben verheugd dat de federale regering opnieuw werk maakt van een ambitieus investeringsbeleid, met name in onze spoorweginfrastructuur. Dankzij het herstelplan zal over een periode van 3 jaar meer dan 500 miljoen euro ter beschikking worden gesteld, boven op de bestaande investeringssteun. Deze investeringen zijn in meer dan één opzicht van essentieel belang. Wij gaan de spoordienst voor het publiek versterken door de kleine lijnen te versterken. Wij zullen het concurrentievermogen van onze bedrijven ondersteunen door ze op het spoorwegnet aan te sluiten. Wij zullen duurzame ontwikkeling en zachte mobiliteit bevorderen door de nadruk te leggen op intermodaliteit en het koppelen van onze waterwegen en spoorwegen voor goederenvervoer.”

www.infrabel.be

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers