www.technologieenindustrie.com
Ultimo News

Partnership van Spacewell O-Prognose met Ultimo levert totaaloplossing voor meerjarenonderhoudsplanning

Enterprise Asset Management-softwareleverancier Ultimo en O-Prognose, onderdeel van Spacewell, zijn een partnership aangegaan om meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP) voor gebouwen te optimaliseren. Voor klanten van Ultimo is Spacewell O-Prognose vanaf nu preferred partner op dit gebied.

Partnership van Spacewell O-Prognose met Ultimo levert totaaloplossing voor meerjarenonderhoudsplanning

Structurele samenwerking
O-Prognose levert oplossingen voor het effectief plannen van meerjarenonderhoud en verduurzaming. Ultimo is de leverancier van het Enterprise Asset Management-cloudplatform (EAM) Ultimo. Met haar software helpt Ultimo technische, facilitaire, IT- en veiligheidsafdelingen meer grip te krijgen op hun bedrijfsmiddelen en de daaraan gekoppelde werkprocessen. De twee bedrijven werkten al vaker samen op projectbasis, maar hebben nu besloten dit in een structurele vorm te doen en elkaars oplossingen te integreren.

Patrick Beekman, Partner Solution Manager bij Ultimo: “Wij steken veel energie in het uitbouwen van onze samenwerkingen. Ten behoeve van onze klanten maken wij steeds de afweging waarin wij de beste ondersteuning bieden en waar partneroplossingen juist voor meerwaarde zorgen. In dat opzicht zijn we verheugd om onze samenwerking met Spacewell O-Prognose aan te kondigen. We zien dat O-Prognose een leidende positie heeft in de markt op het gebied van meerjarenonderhoud en conditiemeting, terwijl de basisgegevens rondom gebouwen en installaties alsook het werkorderbeheer hun plek hebben in Ultimo, als onderdeel van het totale asset management. Het doen van inspecties en het maken van begrotingen wordt steeds vaker uitbesteed, waarbij we zien dat de meeste inspecteurs de voorkeur hebben voor O-Prognose.

Door de applicaties op elkaar aan te laten sluiten, combineren we het beste uit twee werelden. Dankzij deze samenwerking kunnen onze klanten werken met een geïntegreerde totaaloplossing, waarbij de specifieke functionaliteit rondom MJOP en conditiemeting vanuit de gespecialiseerde software van O-Prognose plaats kan vinden.”

Sjoerd Aalders, Director Sales O-Prognose bij Spacewell: “O-Prognose is een expertoplossing waarbij wij onze klanten meer en meer de mogelijkheid willen bieden om hun data te ontsluiten naar dashboards en/of hun primaire systeem. Binnen diverse marktsegmenten kwamen we steeds vaker Ultimo tegen als EAM-systeem.

Met deze samenwerking geven we een verdere invulling aan onze visie en de wens van onze gezamenlijke klanten, tot een geïntegreerde totaaloplossing voor assetmanagement en onderhoud. Ultimo is de basis waar gebouwen en assets zijn vastgelegd. Nu worden daar ook al onderhoudsmeldingen en klachten geregistreerd. Door gebouwen en assets aan elkaar te koppelen kunnen planmatige onderhoudsactiviteiten vanuit O-Prognose naar Ultimo worden doorgezet. Zo ontstaat er voor de klant in Ultimo een totaaloverzicht van zowel correctief als planmatig onderhoud. Dit kan richting leveranciers worden uitgezet als een totaalinzicht in de kosten en benodigde budgetten.”

www.ultimo.com

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers