www.technologieenindustrie.com
Aggreko

Toenemende druk op het elektriciteitsnet vereist voorzorgsmaatregelen op zwaar belaste FLAP-markten

Een grote toename van het aantal datacenters in de FLAP-steden en een verwacht algemeen recordjaar betekent dat exploitanten van datacenters decentrale energieoplossingen moeten zoeken om mogelijke stroomstoringen door overbelaste elektriciteitsnetten te voorkomen

Toenemende druk op het elektriciteitsnet vereist voorzorgsmaatregelen op zwaar belaste FLAP-markten

Deze waarschuwing is afkomstig van Aggreko, specialist in tijdelijke stroomvoorziening, en volgt op de publicatie van een recent CBRE-rapport waarin wordt voorspeld dat het record van 318 MW dat geregistreeerd werd in 2019 ,zal worden verbroken in 2021. De vastgoedbeleggingsonderneming gaf aan dat 114 MW online kwam in het derde kwartaal van 2021, terwijl 94 MW voorspeld werd voor het vierde kwartaal, als onderdeel van een aanhoudende stijging in 2022.

Billy Durie, Global Sector Head voor Datacenters bij Aggreko, daarover: "De datacentermarkt blijft buitengewoon dynamisch en wordt gekenmerkt door een stijgend aantal datacenters voor colocatie in met name Amsterdam en Frankfurt. Ondanks dit goede nieuws blijven er begin 2022 echter knelpunten bestaan rond de stroomvoorziening, waarbij de electriciteitsnetten van beide steden onder druk staan, nieuwe projecten te maken hebben met beperkingen, terwijl ook Londen en Parijs kampen met langdurige problemen in hun energievoorziening.


Toenemende druk op het elektriciteitsnet vereist voorzorgsmaatregelen op zwaar belaste FLAP-markten

"Daarom moeten we ervoor zorgen dat dit succes wordt gerealiseerd op een solide basis van stabiele, niet-fluctuerende stroomvoorziening in deze gebieden, en exploitanten dienen zich bewust te zijn van mogelijke veranderingen in de wetgeving op dit gebied. De Ierse markt geeft ons een glimp van wat er kan gebeuren als de vraag de energievoorziening blijft overtreffen, en benadrukt de noodzaak van het tijdig nemen van preventieve maatregelen.”

Recente ontwikkelingen in Ierland omvatten o.a. het recente besluit van de Commissie voor de Regulering van Nutsvoorzieningen (CRU) dat zich het recht voorbehoudt een moratorium in te stellen op de bouw van data centers om de stroomvoorziening veilig te stellen. Daarnaast vereist EirGrid nu ook dat datacenters beschikken over een offset-netstroomverziening met on-site decentrale energieopwekking, ook wel 'vaste capaciteit’ genoemd.

"De maatregelen van de Ierse regering laten duidelijk zien dat er kanttekeningen zijn bij het traditionele model van vraag en aanbod op de markt voor datacenters voor colocatie", aldus Billy. “De op het net gebaseerde electriciteitsvoorziening van deze faciliteiten kan namelijk niet langer worden gegarandeerd, maar wordt aangemerkt als ‘flexibel’.

“Het laatste rapport van CBRE toont aan dat deze situatie zich kan herhalen op de FLAP-markten, die mogelijk strenger gereguleerd zullen worden om de groeiende bezorgdheid op dit gebied tegen te gaan. Daarom moeten datacenterexploitanten nu maatregelen treffen om meer zelfvoorzienend te worden als ze hun toekomstige faciliteiten doeltreffend loadbank willen testen, toegang tot het electriciteitsnet willen garanderen, en black-outs en andere storingen willen voorkomen.

“Het aanbod van milieuvriendelijke energieoplossingen, zoals Stage V-generatoren en hybride batterijsystemen, zou daarom cruciaal kunnen zijn om gaten in de energievoorziening te overbruggen tijdens de bouw en de exploitatie van de faciliteiten. Naast het bieden van een stabiele, decentrale electriciteitsvoorziening, kunnen dergelijke oplossingen ook worden gebruikt in stedelijke gebieden die te maken hebben met strengere emissieregelingen - een belangrijk aandachtspunt gezien de plaatsen waar colocatiecentra vaak zijn gevestigd."

Voor meer informatie over de datacenteroplossingen van Aggreko, zie: https://www.aggreko.com/en-gb/sectors-and-services/data-centres

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers