www.technologieenindustrie.com
Infrabel News

Trains connect people

De Connecting Europe Express stopt in België. In 2021, het Europese jaar van de Spoorwegen, wordt de trein als de meest duurzame manier van reizen in de schijnwerpers geplaatst. De Connecting Europe Express doorkruist momenteel het continent en staat symbool voor de trein die Europese landen, bedrijven en burgers met elkaar verbindt en samenbrengt.

Trains connect people

Hij is op 4 en 5 oktober 2021 in België en stopt in Antwerpen, Brussel en Namen. Bij deze gelegenheid worden verschillende evenementen en lezingen georganiseerd, zowel over het goederenvervoer per spoor als over het internationale reizigersvervoer per trein. Met een gezamenlijke boodschap van de federale regering, de Europese Commissie, NMBS en Infrabel: het spoor is de toekomst!

De trein heeft een fundamentele rol te spelen in het kader van de Belgische klimaatambities en de Green Deal van de Europese Unie.

Op 4 oktober stopte de Connecting Europe Express in het station Antwerpen-Centraal. De stop in Antwerpen vormde de gelegenheid om te herinneren aan de Belgische en Europese ambities en acties op het gebied van het goederenvervoer per spoor.

Daarna reed de trein verder naar het station van Schaarbeek en Train World, het museum van NMBS, in aanwezigheid van talrijke regeringsvertegenwoordigers van België en de Europese Unie.

Vervolgens zal de trein op dinsdag 5 oktober stoppen in het station van Namen voordat hij naar Luxemburg doorreist. De stop in Namen zal de gelegenheid vormen om terug te komen op de visie van een Europa dat onderling verbonden is dankzij internationale spoorverbindingen van hoge kwaliteit.

Adina Valean, Europees commissaris voor Transport: "Ik ben erg blij dat ik samen met de Belgische autoriteiten en de vertegenwoordigers van de spoorwegen de Connecting Europe Express kan verwelkomen in het prachtige station van Schaarbeek. Het spoor verbindt mensen, steden en landen. Dat is altijd zo geweest - het rijke erfgoed en de architectuur van Train World bewijzen het. En dat moet zo blijven doorgaan. De spoorwegen zijn de toekomst van Europa. Een bewust en verantwoordelijk Europa, vastbesloten om tot een koolstofneutrale vervoerssector te komen, om ons milieu en de gezondheid van de Europeanen te beschermen."

België staat in het middelpunt van de ontwikkeling van de spoorwegen in Europa
De verbinding Parijs-Brussel was 175 jaar geleden een van de eerste stappen. Daarna volgden de hogesnelheidslijnen die in de jaren 1980 ontwikkeld werden met financiële steun van de overheid en NMBS, die aandeelhouder werd van Thalys en Eurostar.

Als hoofdstad van Europa vormt Brussel vandaag een echt knooppunt van het Europese net. In totaal biedt NMBS treintickets aan naar 3.600 bestemmingen in 12 Europese landen. Meer dan 800 van deze bestemmingen liggen op minder dan 6 uur rijden van Brussel, met maximaal één overstap. In de komende twee jaar zal het aanbod nog worden uitgebreid met zo'n 2.000 bijkomende bestemmingen. De trein is, voor korte en middellange afstanden, het beste alternatief voor het vliegtuig.

Georges Gilkinet, Vice-Premier en minister van Mobiliteit : “Deze Connecting Europe Express-trien toont ons vandaag : treinen verbinden mensen en zijn cruciaal om het Europa van de toekomst op te bouwen en de klimaatuitdaging aan te pakken. Ik vraag dat Europa, in dit Europese jaar van het Spoor en in lijn met de ambities van de Green Deal, de nodige steun geeft aan het internationale spoorvervoer. België moet een internationale treinhub worden, met extra steun voor nachttreinen, voor internationale reizigerstreinen, voor goederenvervoer. Meer treinen, minder vrachtwagens en minder vliegen! Dat is goed voor het klimaat, onze economie, gezondheid en voor de verkeersveiligheid. Mobiliteit is een vrijheid, en Europa kan alle Europeanen helpen om die vrijheid nog meer waar te maken.”

Het vervoer per spoor, een pijler van de Green Deal
Het vervoer per spoor is van nature duurzaam en is daarom een van de pijlers van de klimaatdoelstellingen die in de Green Deal van de Europese Unie zijn opgenomen.

NMBS wil hierin bijdragen en daartoe haar energieverbruik nog verder verminderen.

Tegen 2030 moet het tractiegedeelte zijn verbruik met 10% hebben verminderd (per reiziger-km). De projecten zijn gericht op alle metiers van de onderneming. Zo zullen tegen 2030 alle nieuwe (en vernieuwde) NMBS-stations heringericht zijn met het oog op een duurzame werking: circulariteit van materialen, energiebesparing, milieu-impact (zonnepanelen, afvalwater, bodemverontreiniging ...), autonome toegankelijkheid, integratie van het station in zijn omgeving, intermodaliteit (pendeldiensten, fietsstallingen, respect voor alle gebruikers). Voor de concessies in de stations (diensten, voedingswinkels, boetieks ...) is het de bedoeling dat geleidelijk 100% van de concessies volgens duurzame normen werken.

Van de stations wordt ook verlangd dat zij harmonieus opgaan in de omgeving, zowel voor de reizigers als voor de omwonenden. In die context wil het ontwikkelingsproject voor Brussel-Zuid van dit station zowel een aantrekkingspool voor de wijk, een dienstencentrum voor de reizigers en alle burgers, als een multimodaal platform en een internationale hub maken.

Sophie Dutordoir, CEO van NMBS: "De ambities die de Europese Unie koestert voor een modal shift van het weg- en luchtverkeer naar de trein zijn aanzienlijk, en dat is uitstekend nieuws. Ik pleit er vandaag dan voor dat Europa in de middelen voorziet om deze ambities te kunnen verwezenlijken. Als onze nationale en supranationale overheden een modal shift naar het spoorvervoer willen steunen, zullen we op diverse manieren en in verschillende domeinen hun steun nodig hebben. De spoorwegsector heeft nood aan een doorgedreven Europese harmonisatie en de daaruit voortvloeiende nationale en Europese investeringen. Europa van zijn kant zal op het spoorvervoer kunnen rekenen als een essentiële pijler om de doelstellingen van de Green Deal te halen."

Het goederenvervoer per spoor als een duurzamer alternatief voor vrachtwagens
België is een logistiek knooppunt in Europa, dankzij zijn geografische ligging en de aanwezigheid van verschillende zeehavens. Infrabel is verheugd dat de Connecting Europe Express zijn infrastructuur zal gebruiken, want hij onderstreept het belang van het Europese beleid om de totstandkoming van een eengemaakte Europese spoorwegmarkt te versnellen. Deze is onontbeerlijk om het goederenvervoer per spoor, het reizigersvervoer en dus ook de Belgische en Europese economie te stimuleren.

Het aandeel van het spoor in het goederenvervoer in België bedraagt momenteel ongeveer 10,2%. In de Europese Unie verloopt gemiddeld 17,9% van het goederenvervoer over het spoor (cijfer voor 2018). Het Europese aandeel varieert van ongeveer 6% in Nederland en 19,3% in Duitsland tot ongeveer 44% in Estland en 66,7% in Litouwen. Tussen 2012 en 2019 is de hoeveelheid vervoerde goederen, uitgedrukt in ton-kilometer, met 3,65% gestegen. In 2019 werd 14.703.850 ton-kilometer aan goederen via het spoor vervoerd.

Het blijft dus van essentieel belang om te blijven investeren in fysieke vervoersnetwerken. Infrabel verbindt zich ertoe de samenwerking met al zijn klanten en partners voort te zetten en te verbeteren om het gemeenschappelijke doel te bereiken: beschikken over een performant spoorwegnet die de huidige en toekomstige uitdagingen in verband met de klimaatverandering, de mobiliteit en het economisch herstel zal helpen aanpakken.

Benoît Gilson, CEO van Infrabel:
"Een betrouwbaar en veilig spoorwegnet is een absolute voorwaarde als we van de trein de ruggengraat van de trans-Europese mobiliteit willen maken in de komende jaren. Als infrastructuurbeheerder doet Infrabel er alles aan om een nog performanter mobiliteitsspeler te zijn. Wij delen en steunen de doelstellingen van de regering om een modal shift te vergemakkelijken die goed is voor de mens, het milieu en de samenleving. Het goederenvervoer per spoor moet een nationale prioriteit worden en Infrabel zal, in overleg met zijn klanten en partners, deel uitmaken van de oplossing."

www.infrabel.com

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers