www.technologieenindustrie.com
EMITECH

Emitech Group breidt testactiviteiten op het gebied van elektrische mobiliteit uit met faciliteiten voor waterstofbrandstofcellen en -apparatuur

Emitech Group breidt zijn geavanceerde testfaciliteiten voor elektrische voertuigen uit met apparatuur en faciliteiten die bedoeld zijn voor testen op het gebied van waterstof: brandstofcellen, tanks en kleppen. De implementatie van een op waterstof gebaseerde mobiliteitsinfrastructuur speelt een belangrijke rol in de energietransitie in Frankrijk. De groep biedt reeds tal van testvoorzieningen in Frankrijk, die voortdurend verder ontwikkeld en uitgebreid worden. Daarmee ondersteunt Emitech Group haar klanten op het gebied van onder andere elektrische mobiliteit. De groep beschikt over uitgebreide testfaciliteiten op dit gebied. Zo is de EMCEM-faciliteit bedoeld om de elektromotoren van elektrische voertuigen te testen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Daarnaast beschikt de groep over testbanken voor onder andere hoogspanningsbatterijen (HV), vermogenselektronica en boardcomputers.

Emitech Group breidt testactiviteiten op het gebied van elektrische mobiliteit uit met faciliteiten voor waterstofbrandstofcellen en -apparatuur

Activiteiten rond waterstofbrandstofcellen activiteiten: EMC, elektrische, mechanische, klimatologische en brandveiligheidstesten
Het testen van op waterstof gebaseerde brandstofcellen vereist complexe faciliteiten met een groot aantal voorzieningen. Deze installaties dienen goed beveiligd te zijn, omdat waterstof (H2) een potentieel explosief gas is wanneer het een concentratie van 4% in de lucht bereikt. Bovendien wordt een vermogen gelijk aan 50% van de elektrische productie van het waterstofbrandstofcelsysteem ook als warmte afgevoerd. Na een waterstofleverancier te hebben geselecteerd en H2-toevoersystemen te hebben geïnstalleerd, heeft Emitech haar laboratoria daarom uitgerust met H2-sensoren. Ook zijn de laboratoria nu voorzien van speciale koelunits.

De Emitech Group beschikt in Frankrijk over twee laboratoria die allerlei soorten apparatuur kunnen ontvangen, waaronder krachtige waterstofbrandstofcellen (met op dit moment een 45 kW testcapaciteit, medio 2022 zal dit groeien naar 100 kW). Een derde laboratoriuminstallatie zal gespecialiseerd zijn in het testen van H2-tanktoepassingen. De bouw hiervan is reeds in voorbereiding.

Het eerste laboratorium voor elektromagnetische compatibiliteit en elektrische tests beschikt over een semi-anechoïsche kooi van Faraday (H>5m) met een oppervlakte van 70 vierkante meter. Het biedt onder andfere een H2-toevoereenheid die is aangesloten op vier V18-cilinderrekken (4x158 m3 H2 gecomprimeerd tot 200 bar bij 15°C), waterstofdetectiesensoren, een ATEX-afzuigkap voor eventuele dampen en een 45kW koeluni.

In het op mechanische en klimatologische testen gerichte tweede laboratorium is de klimaatkamer volledig aangepast en beveiligd om een compleet brandstofcelsysteem te ontvangen. Het lab beschikt over een H2-toevoereenheid die is aangesloten op twee V18-cilinderrekken (H2 gecomprimeerd tot 200 bar bij 15°C). Ook is deze ruimte voorzien van detectiesensoren.

Het derde laboratorium richt zich op mechanische en klimatologische testen. Hier is unieke expertise beschikbaar voor het testen van brandveiligheid en voor het testen van tanks. Denk aan hydraulische en pneumatische testen op duurzaamheid, drukweerstand, barsten, perforatie, impact en overbelasting. Het lab wordt momenteel aangepast om een type IV H2-tanktestcentrum te worden.


Testen: een eerste compleet 45kVA brandstofcelsysteem
Emitech werkt momenteel samen met een toonaangevende aanbieder op het gebied van brandstofcelsystemen in Frankrijk en Europa aan een project voor bedrijfsvoertuigen die worden aangedreven door waterstofbrandstofcellen.

De leverancier van de apparatuur levert de fabrikant een brandstofcel voor integratie in een conventionele elektrische voertuigarchitectuur. Het is een compleet en complex systeem dat zowel een koelsysteem als regelaars voor vochtigheid, luchtcompressie en dergelijke omvat. Bovendien wordt de brandstofcel aangevuld met een hoogspanningsbatterij voor tijdelijke stroomvereisten zoals acceleratie en voor opslag van teruggewonnen energieterug, met name tijdens het remmen.

Het systeem wordt in de Emitech-laboratoria getest ten aanzien van EMC, evenals klimatologisch en mechanisch gedrag op basis van de specificaties van de autofabrikant die bij dit project betrokken is. Emitech is het enige Franse laboratorium dat deze testvoorzieningen en de kwalificatie van het systeem met betrekking tot milieuparameters aanbiedt.

Emitech heeft haar laboratoria in slechts enkele maanden tijd kunnen aanpassen aan de wensen van de klant op het gebied van waterstof. De testen zijn gestart in het najaar van 2020 voor mechanisch en klimatologisch gedrag. Vervolgens vonden in januari 2021 de testen voor EMC plaats. Er zijn reeds andere testcampagnes gepland en ook internationale klanten hebben inmiddels interesse getoond voor deze testfaciliteiten. Om de ontwikkeling van de sector en de toename van het vermogen van de brandstofcelbouwstenen van de verschillende fabrikanten te ondersteunen, zijn er al laboratoriumupgrades gepland voor 2022 om het testen van 100kW FCS (Fuel Cell System) mogelijk te maken.

Uitbreiding van de beschikbare vaardigheden
Emitech is lid geworden van twee grote netwerken in Frankrijk op het gebied van waterstof. Het bedrijf is sinds januari 2021 lid van FRANCE HYDROGENE, een vereniging die meer dan 400 spelers op het gebied van waterstof en brandstofcellen in Frankrijk verenigt. Emitech behoort ook tot de algemene H2-kring binnen het NEOPOLIA-netwerk, dat meer dan 250 bedrijven verenigt, voornamelijk uit de regio Pays de la Loire.

Daarnaast is Emitech actief betrokken bij de relevante normen en de technische werkgroepen die deze standaarden ontwikkelen. Daarmee kan het bedrijf haar faciliteiten blijven ontwikkelen en aanpassen aan de toekomstige behoeften van klanten, terwijl tegelijketijd wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden in testnormen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het gebruik van waterstof in havens, zowel voor de pleziervaart als voor de koopvaardij op langere termijn. Ook richt Emitech zich nadrukkelijk op de automobielbranche en de luchtvaartsector en zijn groene vliegtuigen.

Emitech wordt ook vermeld als H2-testlaboratorium in de 'Guide for conformity assessment and certification of hydrogen systems' ('Gids voor conformiteitsbeoordeling en certificering van waterstofsystemen'). Dit is een referentiedocument dat is gepubliceerd in juli 2021 door INERIS (Nationaal Instituut voor Industrieel Milieu en Risico's), namens ADEME (Franse Agentschap voor Milieu en Energiebeheer) en FRANCE HYDROGENE.

www.emitech.fr/en

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers