www.technologieenindustrie.com
Atlas Copco News

Nul fouten-strategie voor de montage van elektronica

Moderne hoogvermogenselektronica staat letterlijk onder spanning. Aangezien de eisen hieraan voortdurend stijgen, laat de montage geen fouten toe. De in Duitsland gerenommeerde producent voor stroomvoorzieningen voor laboratoria voert nu daarom zijn montage uit met bewakende schroefgereedschappen van Atlas Copco Tools, die eventuele fouten al tijdens de samenvoeging herkennen en uitschakelen.

Nul fouten-strategie voor de montage van elektronica

"Vandaag de dag ontkomt geen enkel elektrotechnisch laboratorium en geen enkele onderzoeksinstelling meer aan uni- en bi-directionele DCstroomvoorzieningsapparatuur of aan DC-elektronische belastingen met retourvoeding naar het stroomnet", constateert Markus Stops. "Dit instrumentarium is voor het testen van allerlei soorten voertuigelektronica en hoogspanningscomponenten onontbeerlijk.

Ook de controles rondom de elektromobiliteit die in toenemende mate belangrijker worden, zouden zonder deze nauwelijks mogelijk zijn", legt de productiemanager van EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG (in het kort: EA) in Viersen het belang van de eerder onopvallende en slechts 19"-brede hightechapparaten uit. Dat de innovatieve apparaten na het verrichte werk tot en met 96 procent van de energie naar het stroomnet kunnen terugvoeren, is niet te zien aan hun compacte, witte, metalen behuizingen.

96 procent rendement
"EA staat te boek als de uitvinder van elektronische belastingen die worden teruggevoerd naar het stroomnet, en ten slotte kunnen wij het vermogensverlies tot slechts vier procent minimaliseren", licht de verantwoordelijke voor de productie met bescheiden trots toe. "Dat is wereldklasse, bespaart kosten en vermijdt bovendien ingewikkelde koelsystemen. Je ziet aan de buitenzijde van de instrumenten echter ook niet dat deze, afhankelijk van het model, tot en met 75 functie- en veiligheidskritische schroefbevestigingen hebben", brengt Markus Stops te berde.

Om deze correct en nauwkeurig volgens het draaimoment aan te halen, is een absolute must. Als slechts één schroefverbinding defect raakt, kan dat de volledige installatie lamleggen. Voor de kwaliteitswaarborging controleerde EA daarom achteraf altijd alle relevante schroefverbindingen, schetst Stops, terwijl deze naar de productie gaat: De toegevoegde waarde is hier groot en omvat het uitrusten van printplaten, alsmede de complete productie van volledige voorloopcomponenten, net zoals de omvangrijke vermogenstests en de eindmontage. "Wij streven ernaar om onze competenties met een zo hoog mogelijke productiediepte in de onderneming te houden en bij alle productiestappen de meest recente stand van de techniek aan te houden", onderstreept de productiemanager.

Bewaking tegen fouten
Als meest recente voorbeeld presenteert Stops de omzetting naar de schroefwerktuigen in de montage die volledig nieuw zijn in hun soort. "Om de maximale procesveiligheid en kwaliteit te bereiken, wilden wij onze montageprocedures ononderbroken bewaken en de schroefgegevens analyseren. Op die manier kunnen wij deze voor verdere kwaliteitsverbeteringen toepassen. De accugereedschappen die wij tot nu toe hebben gebruikt, zouden daarvoor echter niet geschikt zijn. Om die reden gingen wij in op het aanbod van onze leverancier van gereedschap, Tools-Technik-Gilges, om een nieuw soort MicroTorque-systeem van zijn partner Atlas Copco Tools te testen." Dit systeem zou de testinspanningen van de kritische schroefverbindingen aanzienlijk moeten vereenvoudigen en na afronding van de proeffase zelfs volledig overbodig moeten maken.

Operator vergezeld door meedenkend gereedschap

Zodra het MicroTorque-systeem met de klantspecifieke montagevereisten is geparametriseerd, kunnen operators volgens de fabrikant vrijwel geen fouten meer maken. "Het draaimoment en de draaihoek van iedere afzonderlijke schroefverbinding worden bewaakt. Zo zijn verkeerd aangehaalde schroeven daadwerkelijk uitgesloten", oordeelt Schriefers. Indien een schroef met schroefdraadschade dient te worden ingebouwd of indien de operator de starthendel van het gereedschap te vroeg loslaat, geeft het MicroTorque-systeem onmiddellijk een alarmmelding en geeft de opdracht voor correctie.

Bovendien voorkomt de geïntegreerde batchtelling dat een schroef in een montagevolgorde wordt vergeten, benadrukken Frank Schriefers en Markus Stops hun positieve bedrijfservaringen: "De telfunctie ondersteunt de medewerker en zorgt voor een nog veiliger proces. Bovendien bespaart de intelligente bewaking ons de daarop volgende teststappen."

Intelligent genetwerkt gebruik van assemblagegegevens

Dankzij de consequente bewaking van draaimoment en draaihoek kunnen verkeerd gemonteerde modules het productiestation niet verlaten zonder te worden ontdekt en wint EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG door het documenterende Atlas-Copco-systeem aan extra veiligheid.

Met de geregistreerde data zou de elektronicafabrikant uit Viersen in geval van een klacht op de snelste manier kunnen aantonen dat iedere schroefverbinding in de productie precies volgens de specificaties is aangehaald. Ook om deze reden hebben Stops en Schriefers reeds na een korte tijd vijf andere ESD-gecertificeerde en voor clean rooms toegelaten Atlas-Copco-schroefmachines in hun productie geïntegreerd.

www.atlascopco.com

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers