www.technologieenindustrie.com
Weiss

WAS: net zo intuïtief als smartphones

Weiss ontwikkelt een intuïtieve user interface voor zijn mechatronische producten.

WAS: net zo intuïtief als smartphones
Bij het uitvoeren van haar ontwikkelingsstrategie voor mechatronische producten, legt Weiss GmbH meer nadruk op de intuïtieve bediening en eenvoudige configuratie van de componenten en systemen. Als een jarenlang toonaangevende leverancier van indexeertafels en automatiseringscomponenten, beschouwt Weiss (gevestigd in de stad Buchen in het Odenwald gebied van Duitsland) deze beslissing als een logische voortzetting van haar commitment aan productontwikkeling in de afgelopen decennia.

In het verleden heeft het bedrijf aanzienlijke inspanningen geleverd om te voldoen aan wereldwijde eisen voor automatisering en oplossingen ontwikkeld die een hoog rendement bieden gecombineerd met grote veelzijdigheid en herbruikbaarheid , zodat ze snel en eenvoudig aangepast kunnen worden aan nieuwe productversies zonder lange setup- of omsteltijden.

Dit doel werd gerealiseerd door de interdisciplinaire integratie van de expertise van het bedrijf in verschillende processen en competenties. De combinatie van deze verschillende disciplines - werktuigbouwkunde, elektrotechniek en informatietechnologie - heeft geleid tot de ontwikkeling van producten met zeer hoge prestaties in combinatie met complexiteit en raffinement.

"Direct vanaf het begin hebben we ons gericht op de ontwikkeling van intelligente componenten, met producten die goed passen bij eenmalige series, terwijl ze tegelijkertijd gebruiksgemak bieden aan operators die de interdisciplinaire vaardigheden missen, en zorgen voor eenvoudige integratie in de operationele processen. Wat betreft een zelf verklarende, intuïtieve gebruikersinterface voor een complexe technologie, hebben we ons min of meer gebaseerd op smartphones", aldus Uwe Weiss, managing partner van het bedrijf.

Het bedrijf ontwikkelde zijn eigen applicatiesoftware, onder de naam 'WAS' wat staat voor 'Weiss Application Software ", teneinde een elegante oplossing te bieden voor de eisen voor de mens/machine-interface - een intelligente, op Windows gebaseerde user interface voor het genereren en configureren van motion control programma's voor alle Weiss gebruiker-programmeerbare producten. Met andere woorden, de engineeringinspanningen die doorgaans nodig zijn voor de integratie, zijn reeds geleverd door de software.

WAS is vooral geschikt voor kleine en middelgrote fabrikanten van speciaalmachines, die tot nu toe gedwongen zijn om de ontwikkeling van besturingsprogramma's te outsourcen door gebrek aan eigen expertise voor deze complexe materie. WAS maakt het voor hen gemakkelijk om Weiss' automatiseringscomponenten zelf te implementeren, hetzij door het direct invoeren van paden, hoeken en hellingen, dan wel door gebruik te maken van de handige teach-in mode. WAS ondersteunt ook grote gebruikers van Weiss componenten door hen te helpen de programmeringsinspanningen terug te brengen en zo de life-cycle kosten (LCC) van het systeem te verminderen. De programmeerbare componenten van Weiss reduceren de voor het initieel configuren of herconfigureren benodigde engineeringinspanningen tot slechts 1 of 2 mandagen.

De productfilosofie van Weiss en de commitment aan het gebruiksgemak bieden ook ondersteuning aan bedrijven die willen voldoen aan de behoeften van hun klanten met betrekking tot flexibiliteit en output, zonder gedwongen te zijn om hiervoor zelf multidisciplinaire expertise in huis te hebben. Het beschermt deze bedrijven tevens tegen onvoorziene kosten tijdens de integratie van Weiss componenten in hun systemen.

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers