www.technologieenindustrie.com
CIAT

CIAT installeert opslagsysteem voor koude-energie in het Noordfranse Valenciennes Hospital Centre

Het Cristopia opslagsysteem voor koude-energie, dat sinds een paar maanden op de markt is is, optimaliseert het energieverbruik van het ziekenhuis en gebruikt koelunits van 2200 kW gecombineerd vermogen, in plaats van de vooraf geplande 4000 kW. Deze CIAT apparatuur produceert de totale koelcapaciteit nodig voor het complete gebouw (Jean Bernard) met meer dan 110 000 m2 en een capaciteit van 1000 bedden, inclusief naast andere units, 14 operatiekamers, 20 imaging rooms en 29 intensive care bedden. De installatie betaalt zichzelf terug in slechts 4 jaar.

CIAT installeert opslagsysteem voor koude-energie in het Noordfranse Valenciennes Hospital Centre
Binnen het kader van een 70 000 m2 project (inclusief een 55 000 uitbreiding), is de capaciteit van het Valenciennes Jean Bernard Hospital in Noord-Frankrijk vergroot tot 1000 bedden. De apparatuur van CIAT levert de koelcapaciteit voor het gehele gebouw, zowel de nieuwe als de oude delen, of het nu de patiëntenkamers of de technische kamers zijn die permanent koel moeten worden gehouden (imaging, operatiekamers etc). Het principe van koudeopslag is gebaseerd op het opslaan van de koude-energie als de behoefte laag is in het gebouw, vooral ’s nachts, daarbij profiterend van de lagere buitentemperatuur voor de condensor. Door het afvlakken van de koudeproductie over 24 uur, kunnen de kosten voor energieverbruik worden verminderd en de apparatuur qua afmetingen worden geoptimaliseerd.

»Voor ons heeft het Cristopia systeem drie belangrijke voordelen. Allereerst is de installatie kleiner. We gingen in het begin uit van een energieverbruik van 4000 kW, maar met Cristopia is 2200 kW voldoende. Zonder koudeopslag zouden we 4000 kW hebben moeten installeren. En daardoor zou het afgesloten energiecontract en de verbruikte energie zijn verdubbeld (en daardoor zou de dakbelasting bovendien met 15 tot 30 ton zijn toegenomen). Bovendien gebruikt het Cristopia systeem elektriciteit van een laag tarief. De koelcapaciteit wordt gedurende de nacht opgeslagen en wordt overdag gebruikt als de tarieven hoog zijn. Hierdoor worden dure verbruikspieken vermeden. Daarnaast, vergeleken met de klassieke buiswarmtewisselaar opslagsystemen, vereist Cristopia geen onderhoud. Geen chemische behandeling is nodig, evenmin als het nodig is om het systeem regelmatig compleet af te tappen om een goede werking te garanderen, bovendien heeft het verleggen van de energieconsumptie van de dag naar de nacht de ‘carbon footprint’ van het gebouw verkleind» aldus Stephane BREBION, Project Manager van SODEG Engineering die deze oplossing heeft aanbevolen. Drie CIAT Powerciat 2150 kW gecombineerde units zijn op het dak van het hoofdgebouw geïnstalleerd, naast de helicopterlandingsplaats. Het primaire glycol circuit brengt de koude naar 4 ondergrondse tanks die, elk 45 m3, de koude-opslag nodules bevatten. Het secundaire circuit verdeelt de energie over de sub-stations die dit op hun beurt doorgeven aan de luchtbehandelingsunits en de eind units. Meer dan 100 CIAT COADIS2 type comfort units zijn aangebracht in de kantoren van het ziekenhuis.

»Het veelomvattende CIAT aanbod was belangrijk bij onze keuze. De levering van het Cristopia opslagsysteem, samen met de koelunits en de koudeopslag regelunits is absoluut een voordeel. Ze konden zo verregaande optimalisatie van het systeem en van alle resultaten garanderen» vertelde ons Morad RAHAL, technisch manager van het Hospital Centre.

Met 25 jaar ervaring met warmte-energieopslagsystemen, is de CIAT Group momenteel wereldwijd leidend in deze sector. Het bedrijf heeft meer dan 2500 systemen geïnstalleerd die bij elkaar dagelijks meer dan 800 MW aan elektrische energie besparen door toepassing van de Cristopia apparatuur. Een temperatuurbereik van -33 tot +27°C en een energie-efficiency die superieur is aan andere oplossingen op de markt, hebben het nodige aan dit succes bijgedragen. Het Cristopia systeem maakt gebruik van nodules, polyolefine bolletjes die worden verkregen door extrusie blow moulding. De nodules worden gevuld met een fasegevoelig materiaal (vast/vloeibaar). Als aanvulling op de opmerkelijke thermische prestaties in termen van energie-uitwisseling, heeft de Cristopia nodule een uitzonderlijk lange levensduur (het equivalent van meer dan 30 jaar gebruik onder normale omstandigheden).

Werkingsprincipe:
Alleen opslag: gedurende de nacht wordt energie opgeslagen waarbij gebruik wordt gemaakt van de koelunit die de koelvloeistof afkoelt. Deze vloeistof circuleert bij een temperatuur die lager is dan de overgangstemperatuur van het fasegevoelige materiaal dat in de nodules zit, en veroorzaakt daarin kristallisatie.
Directe productie: als de vraag minder is dan de capaciteit van de koelunit, wordt koude geproduceerd direct door de unit.
Alleen levering: het warmte-energieopslagsysteem kan afzonderlijk worden gebruikt, zonder dat de koelunit in werking is (als een backup of op piektijden) Het koelmiddel gaat het systeem binnen bij een temperatuur boven het overgangspunt van het fasegevoelige materiaal en wordt in contact met de nodules afgekoeld.
Directe productie en levering: als de vraag groter is dan de capaciteit van de koelunit, wordt aan de behoefte voldaan door samenwerking van de unit en het opslagsysteem.
Direct productie en opslag: in deze operating mode (doorgaans ’s nachts), laadt de koelunit het opslagsysteem op en levert de benodigde energie voor de nachtelijke behoefte (begrensd tot 10-15% van het vermogen van de unit in de oplaad mode).

Cristo´Control
De CIAT Group heeft een uniek regelsysteem geperfectioneerd in zijn ‘Cristo´Control’ range, met de bedoeling de koelunit te kunnen regelen. ‘Cristo´Control’ wordt aangebracht in een kleine elektrokast die is verbonden met de hoofdvoedingskast en de meetapparatuur. ‘Cristo´Control’, het slimme deel van de installatie, beheert alle parameters teneinde de totale energie-efficiency van de energie-unit gedurende het jaar te optimaliseren. Al naar gelang de strategische keuzes van de gebruiker, zoals oplaadsnelheid, seizoen, klimaatcondities, elektriciteitstarieven etc., reageert Cristo´Control dynamisch met als doel de meest betrouwbare service te verlenen en de beste systeemprestaties te realiseren. De installatie wordt locaal of op afstand gemonitord (respectievelijk via een display panel op de Cristo´Control regelunit of door informatie te verzenden naar één of meerdere remote stations). De informatie wordt doorgezonden naar het onderhoudsbedrijf of een andere organisatie die door de eigenaar van de installatie is aangesteld. De remote control vindt plaats via een serie link of een ADSL lijn.

Remote monitoren op de site www.Cristo´Control.com analyseert de werking van de installatie real time zowel als over een middellange en lange termijn. Preventief onderhoud wordt ondersteund door het monitoren van operating parameter drifts. Het risico van curatief werk evenals de operating kosten worden gereduceerd en de kwaliteit van de service verbeterd. Langetermijn remote monitoren biedt de mogelijkheid om regelstrategieën aan te passen aan veranderende eisen of nieuwe elektriciteitstarieven.

Fotobijschriften:
VAL1.jpeg: PowerCiat koelunits op het dak.
VAL2.jpeg: Cristopia koude-opslag tanks.
VAL7.jpeg: Supervisie van de installatie met Cristo´Control.

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers