Over ons

Technologie & industrie is het Nederlandse-talige technische portal voor engineers. Het presenteert het laatste product- en bedrijfsnieuws voor de industriële markt. De keuze van de producten is objectief: het is niet nodig om advertentieruimte te kopen om op Technologie & industrie te worden gepubliceerd.
 
Technologie & industrie wordt gepubliceerd door Induportals Media Publishing, 46005 Valencia Spain.

Induportals Media Publishing verzorgt deze website met de grootst mogelijke nauwgezetheid. We kunnen echter de juistheid van de hier gepresenteerde informatie niet garanderen. De gebruiker dient zich er tevens van bewust te zijn dat deze informatie aangepast kan worden zonder dat daar vooraf over wordt geïnformeerd. Op basis hiervan wijst Induportals Media Publishing elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de inhoud van deze website dan wel van het gebruik dat ervan wordt gemaakt.
 
De data sheets, video’s en persberichten die op deze site worden gepubliceerd worden “als zodanig” geplaatst zonder wat voor garantie dan ook. Voorts kan Induportals Media Publishing niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden in het webadres of in de domeinnamen die op deze website voor komen. Ondanks de inspanningen die worden gedaan om, voor zover mogelijk, storingen als gevolg van technische problemen te vermijden, wijst Induportals Media Publishing elke aansprakelijkheid van de hand als gevolg van service onderbrekingen of andere technische problemen. Tenzij anders gespecificeerd, gelden deze bepalingen voor alle websites van Induportals Media Publishing.
 
Induportals Media Publishing autoriseert, zonder voorafgaand verzoek, het surface linken naar de homepage van deze website of naar elke andere pagina in zijn totaliteit. Daarentegen vereist het gebruik van enige techniek bedoeld om de website of delen daarvan in te voegen in een Internet site terwijl de exacte bron van de informatie, al is het gedeeltelijk, wordt gemaskeerd, of op een manier die kan leiden tot verwarring over de bron van de informatie, zoals framing of inlining, geschreven toestemming van Induportals Media Publishing. Verzoeken om toestemming dienen gericht te worden aan de site webmaster (editor@ipmediaonline.com).